© Antonius Adviesgroep B.V. 2014

Wat is beschermingsbewind?

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën te regelen. Is dat bij u ook het geval of kent u iemand in uw omgeving bij wie dit het geval is? Dan biedt beschermingsbewind misschien uitkomst. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ook het Persoonsgebonden Budget (PGB) valt onder het beschermingsbewind. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken voor u. Beschermingsbewind moet aangevraagd worden bij de kantonrechter. Antonius Bewindvoering B.V. kan u daarbij helpen. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. De kantonrechter beslist of beschermingsbewind nodig is. Is dat het geval, dan kan Antonius Bewindvoering B.V. uw bewindvoerder worden.

  

Hoe lang duurt het beschermingsbewind?

Soms is beschermingsbewind een blijvende maatregeld, bijvoorbeeld als een betrokkene door een blijvende geestelijke beperking niet in staat is zijn of haar eigen financiën te regelen. In deze gevallen is het duidelijk dat bewind nodig is om het vermogen van de betrokkene blijvend te beschermen.  Het tijdelijke beschermingsbewind wordt hoofdzakelijk ingesteld voor mensen die te kampen hebben met problematische schulden of jong volwassenen die nog niet zover dat zij helemaal zelfstandig hun financiën kunnen regelen. Beschermingsbewind is dan een tijdelijke maatregel met als doel uw vermogen te beschermen, totdat u dit zelfstandig kan. Wij maken met de betrokkene en zijn of haar begeleider een plan van aanpak, waarin wordt vastgelegd hoe we samen naar financiële zelfstandigheid toe kunnen werken. De afspraken worden in de plan van aanpak vastgelegd en de geschatte noodzakelijk duur van het beschermingsbewind.

   

Voordat beschermingsbewind is uitgesproken door de kantonrechter

Vervolggesprek Na het intakegesprek krijgt u een vergvolggesprek met een bewindvoerder. De bewindvoerder vertelt u in dit gesprek meer over beschermingsbewind. Ook vertelt de bewindvoerder wat u zelf moet doen. Binnen twee weken na dit gesprek krijgt u een brief waarin staat of Antonius Bewindvoering B.V. uw bewindvoerder wil worden. Hulp bij de aanvraag beschermingsbewind Wij helpen u met het aanvragen van beschermingsbewind bij de kantonrechter. Budgetbeheer U krijgt alvast budgetbeheer. Bij budgetbeheer beheert Antonius Bewindvoering B.V. uw inkomsten, en betaalt daar uw vaste lasten van. Ook adviseren wij u over hoe u uw inkomsten kunt vergroten en uw uitgaven kunt verlagen. Om inzicht te krijgen in uw financiële situatie maken wij een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven. Dit noemen we een budgetplan. In dit plan staat welke van uw vaste lasten wij iedere maand van uw inkomen gaan betalen. Ook staat in dit plan voor welke betalingen wij gaan reserveren (sparen) en hoeveel huishoudgeld u krijgt.  

Nadat beschermingsbewind is uitgesproken door de kantonrechter

Post Worden wij tot uw bewindvoerder benoemd, dan geven wij dit door aan alle instanties waar u mee te maken heeft. Bijvoorbeeld uw verhuurder en uw werkgever. Wij vragen hen ook brieven voortaan naar ons toe te sturen. Ontvangen van uw inkomen en betalen van uw vaste lasten Als uw bewindvoerder beheren wij uw geldzaken. Als u onder bewind staat, beslissen wij wat er met uw inkomen gebeurt. Waar mogelijk overleggen wij met u. Wanneer u onder bewind staat, betekent dit dat wij een beheersrekening voor u openen op de bewindvoerdersdesk van de ABN AMRO bank. Al uw inkomsten komen op deze bankrekening. Dus niet alleen uw loon of uitkering, maar bijvoorbeeld ook uw kinderbijslag, belastingteruggave en vakantiegeld. Antonius Bewindvoering B.V. beheert deze rekening. Zodra wij uw inkomen ontvangen, zorgen wij ervoor dat hiervan al uw vaste lasten worden betaald. Hierbij kunt u denken aan de huur of de ziektekostenpremie. U ontvangt iedere week huishoudgeld op een voor u geopende leefgeldrekening. Hiervan kunt u bijvoorbeeld de boodschappen doen. Aanvragen voorzieningen en verzekeringen Verder vraagt de bewindvoerder voorzieningen voor u aan. Hierbij kunt u denken aan het aanvragen van (bijzondere) bijstand of bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag. Ook verzorgen wij uw belastingaangifte en vragen wij kwijtschelding aan voor gemeentebelastingen. Verder zorgen we ervoor dat u alle noodzakelijke verzekeringen heeft. Kortom, wij verzorgen uw gehele financiële administratie. Schulden regelen Heeft u schulden, dan proberen wij hier een oplossing voor te vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van een schuldregeling.   Let op! Zolang u nog niet onder bewind staat, kunnen wij nog niets doen aan uw schulden! Dreigt huisuitzetting of afsluiting van gas, elektra of water? Laat ons dat dan zo snel mogelijk weten. Wij proberen dan uitstel te vragen. Verantwoording aan kantonrechter Antonius Bewindvoering B.V. staat onder toezicht van de rechtbank. Als uw bewindvoerder moeten wij jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

   

Professioneel Beschermingsbewind

Tijdelijk of voor altijd, maar altijd in goed overleg!

Antonius Adviesgroep B.V. Contact Contact Home 1. FinanciŽn 2. Bewind 3. PGB Downloads Contact Tarieven Over 2. Bewind